beta-header
[ NEW: Ferheng ! ]
KurdishZazacaTrEnDe
Serûpel
Forum
Statîstîk
Peyvê Pêveke
Têkilî

Peyvên dîtî (176 peyv)
Kurdî  Tirkî
pêr iki gün önceki gün
per kanat
per kanat tüyü
per telek
per yaprak
pêr önceki gün
perakende perakende
perakendefiroş perakendeci
perandin kanatlandırmak
pêrar iki yıl önce
pêrar iki yıl önceki yıl
pêrar iki sene önce
perasî omurga
perav kıyı
perav sahil
pêrayîbûn beğenmek
perç ödem
perç şiş
percan çit
perçe parça
perçe kirin parçalamak
perçifîn şişmek
perçîn perçin
perçîn kirin perçinlemek
perçiqandin ezmek
perçiqîn ezilmek
perçiqîner ezici
Percîs Jüpiter
perçivî ödem yapmış
perçivîn ödem yapma fiili
perda çav katarakt
perda sipî beyazperde
perdax parlaklık verme
perdax parlatma
perdax tıraştan sonra tersine yapılan ikinci tıraş
perde perde
pere akçe
pere para
pere hûr kirin para bozmak
pere kirin para etmek
pereandin paraya çevirmek
perende perende
perende avêtin perende atmak
pereng köz
peresanparêz evrimci
peresêlke kırlangıç
peresend evrimleşmiş
peresend gelişmiş
peresendî evrim
peresendî gelişim
peresendî tekamül
peresendin gelişmek evrimleşmek
peresgeh tapınak
peresîn evrim
perest soven gibi anlamlar katar
perest sözcüğe aşırı seven
perest tapan
perêstin tapmak
perêstingeh tapınak
perestîş ibadet
perestxane ibadethane
pereyê hûr ufak para
pereye tirxan kirî tahsis edilmiş para
pereye tirxan kirî tahsisat
pereyî parasal
perg ayakkabı bağı
pergal alet
pergal araç
pergal aygıt
pergal durum
pergal düzen
pergal intizam
pergal nizam
pergal organ
pergal sistem
pergal statü
pergar bir inşaatın planı
pergar kroki
perger pergel
pergî zar
pêr hev hatin karşılaşma
pêrgîn kabul
pêrgîn kabul töreni
pêrgîn karşılama
pêrgîn karşılaşma
pêrgîn resepsiyon
pêrgînê hev bûn karşılaşmak
pêrgîngeh bekleme salonu
perî gözde
perî peri
perik kanat
perik kanat tüyü
perik telek
perik yaprak
perîşan perişan
perîşan bûn perişan olmak
perîşan kirin perişan etmek
perisandin geliştirmek
perîşanî perişanlık
perisîn gelişmek
perisîn tekamül etmek
perişt teftiş
periştin teftiş etmek
peritandin lime lime etmek
peritandin paralamak
peritandin parça parça etmek
peritandin yolmak
peritandin yırtık pırtık hale getirmek
peritî yırtık
peritîn paralanmak
peritîn yolunmak
perizîn kült
perjîn ağaçtan bölme duvar
perk fragment
perk parça
perkaz pencere
perkaz pervaz
pêrkit önek
permalî kümes hayvanları
perok bulaşıcı
peroki bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak
peroş heves
peroş heyecan
peroş sanat aşkı
peroş sanatta ilham
peroş telaş
peroş şevk
peroşdar heyecanlı
peroşîner heyecan verici
perperok kelebek
perpitandin debelendirmek
perpitandin çırpındırmak
perpitîn debelenmek
perpitîn çırpınmak
perpût bitkin
perpût yıpranmış
persang persen
personel personel
pert yaygın
pertal döküntü eşya
pertav ışın
pertav şua
pertûk kitap
pertûka destan el kitabı
pertûkfiroş kitapçı
pertûkok cep kitabı
pertûkok kitapçık
pertûkşînas kitap uzmanı
pertûkxane kitaplık
pertûkxane kütüphane
perû avize
perû mükafat
perû ödül
perû kirin mükafatlandırmak
perwa duygusu
perwa çekinme
perwane pervane
perwaz pervaz
perwer koruyan
perwer seven
perwerde eğitilmiş
perwerde talim görmüş
perwerde kirin eğitmek
perwerde kirin talim etmek
perwerde kirin yetiştirmek
perwerdehî eğitim
perwerdekar eğitimci
perwerdekar mürebbiye
perwerdekar terbiyeci
perwerdekirin eğitmek
perwerdename talimatname
perwerdenas eğitim bilimcisi
perwerdeyî eğitim
perwerdeyî eğitim ve öğretim sistemi
perwerdeyî maarif
Perwîn Ülker yıldızı
Peyvên dîtî (31 peyv)
Tirkî  Kurdî
perakende perakende
perakendeci perakendefiroş
perçem çînik
perçin perçîn
perçinlemek perçîn kirin
perçinli biperçîn
perdahlamak sûn
perdahlamak sûyîn
perde perde
perde arkasındaki kişi paşdoşek
perende perende
perende atmak perende avêtin
pergel perger
perhiz parêz
perhiz tutmak parêz girtin
peri ferîşte
peri perî
perişan perîşan
perişan şerpeze
perişan etmek perîşan kirin
perişan olmak perîşan bûn
perişanlık perîşanî
periyot vedor
Perşembe Pêncşem
persen persang
personel personel
peruk porçe
pervane perwane
pervasız bêperwa
pervaz perkaz
pervaz perwaz

Ferheng.org arama motorü olarak ekle