beta-header
[ NEW: Ferheng ! ]
KurdishZazacaTrEnDe
Serûpel
Forum
Statîstîk
Peyvê Pêveke
Têkilî

Peyvên dîtî (200 peyv)
Kurdî  Tirkî
li da
li de
li e
li i halini verir
li isme a
li içinde anlamı katan edat
li içte
li ı
li ali din diğer taraftan
li ber dil dan teselli etmek
li cîh yerine
li cîh de anında
li cîh de yerinde
li dar e uygulamada olan
li dar e yürürlükte
li darxistin düzenlemek
li dijî karşısında
li dijî karşıt
li dijî derketin karşı çıkmak
li dorê etrafında
li gor azînê usulüne göre
li gora dorê sırasına göre
li hemberî karşılık olarak
li hemberî mukabilinde
li hemberî min rûnişt karşımda oturdu
li hev nihêr birbirine bakmak
li hevanîn barıştırmak
li hevhatin barışmak
li hevhatin bağdaşmak
li hevhatin uyuşmak
li hevkirin anlaşmak
li hevnêzîk bûn yakınlaşmak
li hevxistî karışmış
li hevxistî karıştırılmış
li hevxistin karmak
li hevxistin karıştırmak
li hevxistin katmak
li hevxistin müsademe
li hevxistin vuruşmak
li jêr aşağda
li jor yukarda
li jor yukarıda
li kêmasîye nenihêrin kusura bakmayınız!
li nerede
li min bibore beni bağışla
li paş arkada
li pêş iler(i)de
li pêş önde
li pêş me önümüzde
li pey müteakiben
li pey peşi sıra
li pey bezîn peşinde koşmak
li pey çûn izlemek
li pey gerîn peşinde dolaşmak
li peyhev arka arkaya
li pişta çiyê dağın ardı
li raweran gerîn yalvarmak
li rêzê sırada
li ser dair
li ser üzerinde
li ser üzerine
li ser hev üst üste
li ser hev kom bûn yığışmak
li ser pîyan ayakta
li ser ramîn üzerinde düşünmek
li serkar başında
li derê burada
li vir burda
li vira burada
li xwe anin itiraf etmek
li xwe danenîn tenezzül etmemek
li xwe danin tenezzül etmek
li xwe kirin giyinmek
lib tane
lib tek
lib û lib tane tane
lib û lib tek tek
libade pardösü
libat organ
li buyur
li buyurun
li efendim
libendê man beklemek
libendê sekinîn beklemek
liberabûn itiraz
lîberal liberal
lîberal serbest
lîberalîzm liberalizm
lîberalîzm serbestlik
libergerandin yalvartmak
libergerîn yakarmak
libergerîn yalvarmak
liberguhketin kulağına çalınmak
liberxweketin mahçup olmak
libinî altta
libinî dipte
libnan Lübnan
libnanî Lübnanlı
libya Libya
libyayî Libyalı
lidarxistin düzenlemek
lidarxistin organize etmek
lîf kese
lîf lif
lifandin burmak
lifandin kıvırmak
lîfik kese
lîfik lif
lîfikvan keseci
ligel beraber
ligel birlikte
ligel buna rağmen
ligel ile
ligel nezdinde
ligel yekê buna rağmen
ligel yekê bununla birlikte
ligor xuya dike görünüşte
lihêf yorgan
lihêfe sarık
lihêffiroş yorgancı
lihev qelibîn birbirine karışmak
lihevbezîn dövüşmek
lihevcivîn toplanmak
lihevhatin barışmak
lihevhatin uzlaşmak
lihevhêner uzlaşmacı
lihêviyê man/sekinîn beklemek
lihêviyêmayin beklemek
lihêviyêsekinîn beklemek
lihevkirî tutarlı
lihevkirin anlaşamak
lihevkirin uzlaşma
lihevrasthatin karşılaşmak
lihevrûniştin görüşmek
lihevrûniştin müzakere etmek
lihevxistî karma
lihevxistin kapışmak
lihevxistin karıştırmak
lijne komite
lijne kurul
lîl alerji sivilceleri
lîlan zılgıt
lîlandin zılgıt çekmek
lik gözbebeği
lîloz lâle
lîme lime
lîme lîme lime lime
lîme lîme bûn lime lime olmak
lîmon limon
lîmonete limonata
lînç linç
ling ayak
ling ayak, bacak
lingmelik düztaban
liq askeri birlik
liq bölük
liq bölüm
liq seksiyon
liq şube
liqayî bûn karşılaşmak
lîrandin zılgıt çekmek
lîre lira
lîret liret
lîs kümes
lîs tünek
lîs yuva
lîsans lisans
lîsansa bilind yüksek lisans
Lîsbon Lizbon (Portekiz?in başkenti)
lîse lise
lîsîn konmak
lîsîn tünemek
lîsp örgü kenarı
lîste liste
lîstik oyun
lîstik xirok oyun bozan
lîstikvan oyuncu
lîstin oynamak
lîstok oynak
lîstok oyuncak
litav bataklık
lîtav bataklık
lîtir litre
liv devinim
liv hareket
liv kımıldama
liv kıpırtı
livandin kımıldatmak
livîn devînmek
livîn kımıldamak
livîn kıpıldamak
livîn kıpırdamak
livîn seğirmek
livok gevşek
livok oynak
lîwa tugay
lîwan gem
lixab gem
lixab kirin gem vurmak
lixêz yapışkan
Peyvên dîtî (45 peyv)
Tirkî  Kurdî
li bi
bi
mend
liberal lîberal
liberal serbest
liberalizm lîberalîzm
liberalizm serbestî
libya Libya
libyalı Libyayî
lider pêşeng
lider pêşewa
lider semyan
lider serek
lider öncü pêşrev
lif lîf
lif lîfik
lig tof
liman bender
liman bendergeh
liman keştigeh
liman keştîgeh
liman lengergeh
lime lîme
lime lime lîme lîme
lime lime qerpal
lime lime etmek peritandin
lime lime olmak hincirîn
lime lime olmak lîme lîme bûn
lime lime olmuş hincirî
limon lîmon
limon nermijandin
limonata lîmonete
limonlu bilîmon
li lînç
lira lîre
liret lîret
lisan ziman
lisans lîsans
lise dibistana amadehiyê
lise lîse
liste lîste
literatür wêje
litre lîtir
litre mûçik
lizbon (Portekiz?in başkenti) Lîsbon

Ferheng.org arama motorü olarak ekle