beta-header
[ NEW: Ferheng ! ]
KurdishZazacaTrEnDe
Serûpel
Forum
Statîstîk
Peyvê Pêveke
Têkilî

Peyvên dîtî (175 peyv)
Kurdî  Tirkî
bîr bellek
bîr bilinç şuur
bir bölüm
bîr dimağ hafıza
bîr hafıza
bir kesim
bir koyun ve keçi sürüsü
bîr kuyu
bîr zihniyet
bîr şuur
bîr hatin anılmak
bîr kirin unutmak
bîr ve çûn bayılmak
bira birader kardeş (er)
bira erkek kardeş
birah atmosfer
birale fidan
biramak anneden erkek kardeş
biramarî üvey kardeş
birandin imha etmek
birandin kesmek. Mesela: "der birandin" ağaç kesmek
birandin kestirmek
birandin yok etmek
bîranîn anma
bîranîn anı
bîranîn hatıra
biraşîr süt erkek kardeş
biraşîr süt kardeş
biraşka şişê şiş kebabı
biraşte izgara
biraşte ızgara
birastî gerçekten
biraştî ızgara
biraştin kebap yapmak
biraştin pişirmek
biraştin ızgara yapmak
biratî kardeşlik
bîrawend mezkur
bîrawend sözü edilen
biraxwê uzak akraba
biraye tesirli
birayetî kardeşlik
bîrayî zihinsel
birazava sağdıç
birazê erkek kardeşin kız çocuğu
birazî erkek kardeşin erkek çocuğu
birazî erkek kardeşin çocukları
birazî yeğen
bîrbir baliğ
bîrbir balığ
bîrbir bilinçli
bîrbir ergen
bîrbir reşit
bîrbir yetkin
birc burç
birc hisar
birçî
birçî bûn acıkmak
birçî man kalmak
birçîbûn acıkmak
birçîtî açlık
bîrdarî abide
bîrdarî anıt
bîrdoz ideoloji
bîrdozî ideoloji
bîrdozî ideolojik
bîrdoziyî ideolojik
bîre bira
bireh basınç
bireh debi
bireh güç
bireh kuvvet
birêje nispi
birêje orantılı
birêk münasip
birek testere
birêk uygun
birêk dîtin münasip görmek
birêketin yola koyulmak
birêkirin göndermek
birêkirin yollamak
birêkûpêk düzenli
birêkûpêk düzgün
birêkûpêk muntazam
birêkûpêk sistematik
birêkûpêk sistemli
birêkûpêkî düzenli olarak
birenc zahmetli
bir yaprak açmak üzere olan ağaç dalları
bir yoksul
bir çaresizlik içinde bulunan yoksul kişi
bireser dilbilgisinde nesne
bireser nesne
bireser tümleç
birêvçûn yürümek
birêvebirin idare etmek
birêvebirin yönetmek
birêveçûn yürümek
birewa nemli
bîrewer aydın
bîrewer bilinçli
bîrewer yetkin
bîrewer bûn bilinçlenmek
bîrewer kirin bilinçlendirmek
bîrexane birahane
birêxistî örgütlü
birêxistinbûn örgütlenmek
birêxistinkirin örgütlemek
birêz bey
birêz muhterem
birêz saygıdeğer
birêz saygın
birêz sayın
birêzî saygınlık
birh kaş
birhan delil
birhan kanıt
bîrî zihni
birik inatçı
birîn biçki
birîn biçmek
birin götürmek
birîn kesmek
birîn kırkmak
birin taşımak
birîn yara
birîn bûn yaralanmak
birîn kirin yaralamak
birinc pirinç
birîndar yaralı
birîndarbûn yaralanmak
birînî kesik
birînsaz cerrah
biriqandin parlatmak
biriqîn parlamak
birk havuz
bîrkor unutkan
birmût enfiye
bîrname anı yazısı
bîrname muhtıra
biroj gündüzün
birojî oruçlu
bîrok unutkan
bîrokrasî bürokrasi
bîrov sedef hastalığının ilacı olan şifalı ot
bîrove sedef hastalığı
birq elektrik
birq parıltı
birq yıldırım
birq şimşek
birqgir paratoner
birqiye nota
birqiye telgraf
birû kaş
bîrûbawerî zihniyet
birûdan şımarık
birûmet onurlu
birûmet saygı değer
birûsk yıldırım
birûsk şimşek
birûsk vedan şimşek çakmak
birûske flaş
biryar karar
bîryar karar
bîryar dan karar vermek
bîryar dan kararlaştırmak
bîryara bendî kirine tutuklama kararı
bîryara bendî kirinê ya paşpênî gıyabi tutuklama kararı
bîryara çav göz kararı
biryardar kararlı
biryardarî kararlılık
biryarname kararname
bîryarname kararname
biryarstandin karar almak
biryarwergirtin karar almak
Peyvên dîtî (200 peyv)
Tirkî  Kurdî
bir yek
bir adım gavek
bir an bistek
bir an gavek
bir an evvel gavek berê
bir anda yekten
bir araya getirici kelime hev
bir araya getirmek anîn ba hev
bir araya getirmek anîn ber hev
bir atkı türü egal
bir avuç kulmek
bir belayı vb. atlatmak retandin
bir boy iplik avde
bir buçuk yekûnîv
bir çeşit domino oyunu aznîf
bir çeşit kumaş lacîwerd
bir çeşit tepsi lengerî
bir cins bezelye fîk
bir cins börek kade
bir cins helva tayîn
bir cins salatalık acûr
bir cümleyi parjinandin
bir daha carek din
bir daha okumayacağım ez hew dixwînim
bir dahaki sefere carek din
bir deri hastalığı mîstanik
bir dine mensup olanlar ûlis
bir eşyanın gideceği yer cîher
bir günlük yürüyüşle alınan mesafe ceqin
bir gurup tarafından bir kişiye yapılan saldırı xirpe
bir hayli gelek
bir hayli xêlek
bir hissenin altıda biri dang
bir hububat ölçüsü çap
bir inşaatın planı pergar
bir işi elden kaçırmak fewikandin
bir işi karıştırmak labikandin
bir işi veya şeyi elden kaçırmak fewikandin
bir işi yapan bikir
bir işin veya şeyin elden kaçması fewikîn
bir kaç gün önce çend roj berê
bir kaya ya da ırmak kenarındaki oyuk qef
bir keçi türü çûr
bir kertenkele türü dêmar
bir kertenkele türü fatfatik
bir kertenkele türü fatik
bir kertenkele türü kêlbik
bir kesimlik parça tefş
bir kılıç çeşidi kiramî
bir kimsenin ya da bir şeyin yanı cem
bir kır çiçeği sosin
bir Kürt müziği xurfe
bir kürt müziği urfe
bir mantar türü dobelan
bir mesire günü cigur
bir miktar hinek
bir müzik makamı bacî
bir nesnenin ağırlığını elle kontrol edip tahmin etmek teqilandin
bir renk lacîwerd
bir saniye bîstekê
bir şey tiştek
bir şey birine veya bir amaç için saklamak hilanîn
bir şeyden çekinmeyen sûtar
bir şeye binmek lêsiwarbûn
bir şeye saymak hesibandin
bir şeyi aşağıdan yukarıya kaldırmak hildan
bir şeyi bükerek koparmak qurfandin
bir şeyi kaldırıp taşımak helgergirtin
bir şeyi ölümüne savunan şûrkêş
bir şeyi yerinden kaldırmak hilgirtin
bir şeyin mirisîn
bir şeyin biçimini bozmak gemirandin
bir şeyin bir parçasının kesilmesi anlamında fiil çiman
bir şeyin çok bulunduğunu belirten yer eki(gulistan) istan
bir şeyin elden çıkması fewikîn
bir şeyin etrafında dolandırmak zîvirandin
bir şeyin etrafında dolanmak zîvirîn
bir şeyin kabuğunu soymak qeşardin
bir şeyin kabuğunun soyulması çelitîn
bir şeyin kenarını bir baştan bir başa dikmek kefandin
bir şeyin üst çıkış ağzı bandev
bir şeyin üzerini örtmek hedifandin
bir şeyin üzerinin örtülmesi hefidîn
bir şeyin veya kimsenin düşmesi için yapılan sarsma eylemi weş
bir şeyin yerine verilen dêl
bir süre demek
bir süre önce çendekek berê
bir tatlı türü bîşî
bir tırnak makası neynokên bûkê
bir toprak parçasının otlak yapılmaması için etrafını çevirmek hemandin
bir tür cacık jajî
bir tür hint kılıcı labor
bir tür hint kılıcı lahor
bir tür sarık cemedanî
bir tutam ot ya da saç qefş
bir yabani mantar türü fisegur
bir yaşını dolduran dişi keçi tiştîr
bir yaşını doldurmamış horoz çît
bir yazma türü çît
bir yemek çeşidi hemzik
bir yemek çeşidi jajîrûn
bir yere dayanmak xwe pesartin
bir yere zorla tıkılmak firisîn
bir yeri basmak avêtin ser cihkî
bir yılını doldurmuş buzağı parone
bir zaman(lar) deminan
bir zamanlar di demekî de
bira bîre
birader kardeş (er) bira
birahane bîrexane
bırakmak berdan
bırakmak destjêberdan
bırakmak hiştin
bırakmak hêlan
biraz hinek
biraz daha hinekî din
biraz önce bîska din
biraz önce gavedin
biraz önce kêlîka din
birazcık piçek
birazcık tozek
birbirinden ji hev
birbirinden jêk
birbirinden ayırmak veqetandin
birbirinden ayrılmak veqetîn
birbirine hev
birbirine bağlı hevgir
birbirine bakmak li hev nihêr
birbirine cesaret vererek bağırma halan
birbirine destek veren hevgir
birbirine dolamak eliqandin
birbirine dolanmak aliqîn
birbirine dolanmak herbilîn
birbirine dolanmak şehitîn
birbirine geçirmek alîn
birbirine karışmak lihev qelibîn
birbirine karışmak (ip vs.) herbilîn
birbirine kavuşmak gihan hev
birbirine kavuşturmak bihev gihandin
birbirine vurmak lêkdan
birbirine yapışık ikizler qemb
birbirine yapışmak hev ve zeliqîn
birbirinin aynı jêk
birbiriyle geçinemeyen hevnebor
birci yekparêz
bircilik yekparêzî
birden yekcar
birden yekden
birden yekten
bire bir teke tek
bire bir yeke yek
birey ferd
birey takekes
bireyci ferdparêz
bireycilik ferdparêzî
bireycilik takekesparêzî
bireysel ferdî
bireysellik takekesîtî
bireyser takekesî
biricik fer
biricik tekane
biricik yekane
biricik yekta
birikmek civîn
birikmek hêwirîn
biriktirmek civandin
biriktirmek dan hev
biriktirmek kom kirin
biriktirmek komkirin
biriktirmek pingandin
birinci ewlîn
birinci pêşîn
birinci yekem
birinci şahıs kesê yekemîn
birine bir şeyi zorla veya hile ile kabul ettirmek sepandin
birine sığınma xwe spartin
birini retandin
birini selamlamak silavlêkirin
birini veya bir şeyi sevmek jehezkirin
birinin üzerine yürüme galim
birisini çekiştirmek zemkirin
biriyle iyi geçinmek rabiwardin
birkaç çend
birkaç çendek
birkaç. "çend zarok." birkaç çocuk çend
birkim kelepor
birler yekan
birleşik hevedudanî
birleşik yekbûyî
birleşik yekgirtî
birleşmek yekbûn
birleşmiş yekbûyî
birleştirici aştîxwaz
birleştirici hev
birleştirmek yek kirin
birleştirmek yekirin
birlik cerd
birlik hevgirtin
birlik yekiti
birlik yekîne

Ferheng.org arama motorü olarak ekle